Kurs-Code PārZ2057

Kreditpunkte 5

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)48

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)10.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gita Krūmiņa-Zemture

author

Imants Atis Skrupskis

Vorkenntnisse

PārZ2051,

PārZ2052,

PārZ3017,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Krūmiņa G., Skudra G., Kozule V., Brūvere L. Rokasgrāmata pavāriem. Jelgava: LLU, 2007. 176 lpp.
2. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
3. Morozovs A. Pārtikas ķīmija: mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 207 lpp.
4. Brotherton B., Wood R.C. The SAGE handbook of hospitality management. Los Angeles ... [etc.] : SAGE Publications, 2008. 555 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Paul C. 200 prasmes, bez kurām neiztikt virtuvē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 256 lpp.
2. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga: Rundas, 2012. 992 lpp.
3. Masiļūne Ņ. Ēdienu receptes. Rīga: Rīgas paraugtipogrāfija, 1996. 191 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Četras Sezonas. Rīga: AMSMEDIA. ISSN 2255-8985
2. Good Food / BBC Worldwide Limited. London: Media Centre 201. ISSN 0957/588X
3. Garšīgs. Rīga: SIA ALI S.ISSN 1691-5615