Kurs-Code PārZ2057

Kreditpunkte 5

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)48

Bestätigt am (Datum)10.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gita Krūmiņa-Zemture

author

Imants Atis Skrupskis

Vorkenntnisse

PārZ2051,

PārZ2052,

PārZ3017,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Krūmiņa G., Skudra G., Kozule V., Brūvere L. Rokasgrāmata pavāriem. Jelgava: LLU, 2007. 176 lpp.
2. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
3. Morozovs A. Pārtikas ķīmija: mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 207 lpp.
4. Brotherton B., Wood R.C. The SAGE handbook of hospitality management. Los Angeles ... [etc.] : SAGE Publications, 2008. 555 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Paul C. 200 prasmes, bez kurām neiztikt virtuvē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 256 lpp.
2. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga: Rundas, 2012. 992 lpp.
3. Masiļūne Ņ. Ēdienu receptes. Rīga: Rīgas paraugtipogrāfija, 1996. 191 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Četras Sezonas. Rīga: AMSMEDIA. ISSN 2255-8985
2. Good Food / BBC Worldwide Limited. London: Media Centre 201. ISSN 0957/588X
3. Garšīgs. Rīga: SIA ALI S.ISSN 1691-5615