Kursa kods MatZ2043

Kredītpunkti 5

Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareTekstila un apģērbu tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

author vieslekt.

Laura Boldiševica

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

InfT1036, IT dizainā I

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZP010, Formas dizains

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas un prasmes tamborēšanā; pārzina dažādas tehnikas un rakstus, izprot dažādu materiālu (tai skaitā reciklēto) izmantojamību un pielietojumu pēc to īpašībām; spēj pielietot pēc nepieciešamības dažādās tamborēšanas tehnoloģijas (ņemot vērā produkta pielietojumu, izmaksas, izstrādes laiku, materiālus u.c.) praksē, veidojot tekstilizstrādājumu kolekciju vai tās daļas, gan pielietojot tamborēšanas tehnoloģijas dažādu mūsdienīgu un praktisku dizaina produktu radīšanā, spēj sintezēt tamborēšanu ar citām tekstiltehnoloģijām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas- tamborēšanai piemērotu materiālu klāstā, to īpašībās; dažādās tamobrēšanas tehnoloģijās, to uzbūvē un tehnoloģiskā procesa norisē; modeļu un piegrieztņu veidošanā, mēru noņemšanā un piegrieztņu, rakstu aprēķināšanā; materiālu izmaksās un daudzumu aprēķinos, darba izstrādes laika plānošanā
• Prasmes- izstrādāt produktus/kolekcijas vai to daļas atbilstoši projekta prasībām no dizaina līdz reālam izstrādājumam; izvēlēties konkrētam projektam atbilstošākos materiālus, piemērotākās tehnikas un tehnoloģijas, kā arī sintezēt tamborēšanu ar citām tekstiltehnoloģijām; lasīt un iztsrādāt tehniskās kartes; analizēt tekstila nozares tenholoģijas, sekot to attīstībai un tendencēm
• Kompetence - Spēja radīt ilglaicīgu produktu- praktisku un modernu, lētāk izgatavojamu, viegli kopjamu un ērti lietojamu. Spēja izstrādāt produktu izgatavošanas tehnoloģiskās kartes un tehnoloģiskos režīmus. Spēja prezentēt savu veikumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tamborējumu iedalījums,veidi, izmantojamie materiāli, reciklētu materiālu izmantošana, darbarīki
2 Tamborēšana ar tamboradatu. Rakstu veidi
3 mežģīntamborējumi, rūtiņtamborējumi
4 Formu tamborējumi
5 Auduma un tamborējuma savienojumi. Dekoratīvo malu veidi.
6 projekta Inovatīvu produktu konceptu attīstība izstrāde
7 tamborēšana pēc piegrieztnēm, izstrādājuma sašaurināšana, paplatināšana, formu veidošana
8 īru mežģīnes, motīvu tamborējumi, franču pīne
9 Tamborēšana ar dakšiņu
10 Tamborēšana ar tunēzisko tamboradatu
11 Tamborēti telpiski rotājumi. Brīvo formu tamborējumi
12 Tekstiliztsrādājuma pārveidošana ar tamborēšanas palīdzību, sintēze ar citām tekstiltehnikām
13 projekta Inovatīvu produktu konceptu attīstība izstrāde
14 Paraugu izstrāde
15 Individuālā projekta izstrāde
16 Individuālā projekta izstrāde

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti patstāvīgie darbi (paraugi dažādās tehnikās, tekstiliztsrādājuma pārveidošana ar tamborēšanas palīdzību, brīvas formas tamborējums, individuāls projekts), tehnoloģiskās kartes. Prezentēti gatavie izstrādājumi. Ieskaite ar atzīmi

Pamatliteratūra

1. Bārndena B. Tamborēšanas rokasgrāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2014. 256 lpp.
2. Gandertone L. Lielā rokdarbu grāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2008. 256 lpp.
3. Ītone Dž. Tamborēšana. 300 padomi, tenhiskie paņēmieni un amata noslēpumi. R.: Zvaigzne ABC, 2013. 158.lpp.
4. Stenfīlda L. 100 ziedi. TAmborēti un adīti. R.: Zvaigzne ABC, 2010. 128.lpp.

Papildliteratūra

1. Bārndena B. Tamborējumi. Rokasgrāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2005. 256 lpp.
2. Smita S. 150 tamborēti malu un rotājumu raksti. R.: Zvaigzne ABC, 2014.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ravelry - a knit and crochet community [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2018.]. Pieejams: https://www.ravelry.com/account/login
2. 1000+ ideas about Crocheting on Pinterest [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2018.]. Pieejams: https://www.pinterest.com/
3. video tutorial crochet [tiešsaiste] [skatīts 20.01.2018.]. Pieejams:https://www.youtube.com/results?search_query=video+tutorial+crochet

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība " obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās ar specializāciju Tekstila tehnoloģijas un dizains.