Kursa kods MatZ2029

Kredītpunkti 2

Guļbūvju ražošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Priekšzināšanas

MatZ2008, Koksnes mācība

Kursa anotācija

Pasaulē viens no tradicionālajiem koka būvniecības veidiem ir guļbūves. Mūsdienas arvien populārākas kļūst rūpnieciski ražotas guļbūves. Tās atšķiras ar ražošanas tehnoloģiju, ražošanas iekārtām un darbmašīnām. Veidojot guļbūvju ražošanas tehnoloģisko plūsmu, ir svarīgi balstīties uz zināšanām par guļbūvju konstrukciju, transportēšanu līdz būvniecības vietai, būvniecību un tālāku ēkas ekspluatāciju. Ražošanas procesā ir jāparedz guļbūvju ražošanas ekonomiskās īpatnības, plānojot izejmateriālus, izvēloties tehnoloģiskos paņēmienus un investīciju apjomus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Žināšanas par guļbūvju ražošanas tehnoloģiskajām operācijām un guļbūvju ēku būvniecības pamatprincipiem, kā arī guļbūvju būvniecības un ražošanas vēsturi, izmantojamiem instrumentiem, iekārtām un pielietojamām datorprogrammām.
• Prasmes atšķirt ar rokām darinātu un rūpnieciski ražotu guļbūvju ražošanas tehnoloģijas un konstrukcijas, aprēķināt guļbūves baļķu sēšanās augstumu jebkurā guļbūves vietā, atrast internetā informāciju par guļbūvju ražošanas un ekspluatācijas aktualitātēm.
• Kompetenci izveidot guļbūvju ražošanas uzņēmuma tehnoloģisko plūsmu, izvēlēties atbilstošus apstrādes instrumentus un nodrošināt to atbilstošu praktisku izmantošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Guļbūvju ražošanas vēsture un situācija šobrīd un nākotnes tendences, Guļbūvju priekšrocības un trūkumi
2 Starptautiskās guļbūvju būvētāju asociācijas izstrādātās guļbūvju celtniecības normas
3 Principiālās atšķirības starp roku darinātām un uz darbmašīnām ražotām guļbūvēm
4 Roku darinātas guļbūves, virpotu guļbaļķu guļbūves, četrpusīgi garenfrēzētu guļbaļķu guļbūves, citi guļbūvju veidi
5 Tehnoloģiskās operācijas un darbmašīnas, iekārtas un instrumenti to veikšanai
6 Logu un durvju montāžas gropes iefrēzēšana, logu un durvju dekoratīvo virsmu iefrēzēšana
7 Guļbūvju projektēšanas pamatprincipi
8 Guļbūvju ražošanas ekonomiskās īpatnības

Prasības kredītpunktu iegūšanai

jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību; jābūt sekmīgi uzrakstītiem diviem kontroldarbiem; jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums eksāmenā.

Pamatliteratūra

1. Chambers R. Wood Log Construction Manual: The Ultimate Guide to Building Handcrafted Log Homes. River Falls, Wisconsin: Deep Stream Press, 2002. 272 p.
2. Effective Practices & Methods: For Handcrafted Log Home Construction, International Log Builders Association, 2011. 72 p.

Papildliteratūra

1. Janzen V. Your Log House: The On-Site Manual for the Do-It-Yourselfer, Trafford, 4th edition, 2004. 206 p.
2. Mackie B. The Owner-Built Log House: Living in Harmony With Your Environment. Firefly Books; Expanded Second Edition edition, 2011. 248 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz (ISSN: 0005-6545)
2. Baltijas Koks (ISSN: 1407-6667)

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes studiju programmu brīvās izvēles sadaļā.