Код курса MežZP049

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса14.03.2017

Разработчик курса

author

Dagnis Dubrovskis

Предварительные знания

Mate4011,

MežZ5036,

Учебная литературa

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. Dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. Saturs, forma un struktūra: VS ISO 690. Rīga: VSIA Latvijas standarts, 2001. 34 lpp. 4. Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes: LVS ISO 690-2: Elektroniskie dokumenti vai to daļas. Rīga: VSIA Latvijas standarts, 2001. 32 lpp.

Дополнительная литература

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp. 3. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: metodiskais līdzeklis. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: De Gruyter Open. ISSN: 2256-0939 http://www.degruyter.com/view/j/plua
2. "Baltic Forestry. ISSN 1392-1355 https://www.balticforestry.mi.lt/bf/ 3. Rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv. ISSN 1407-270X