Код курса MežZP013

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Количество часов самостоятельной работы студента80

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчики курса

author

Jānis Liepa

author

Ziedonis Sarmulis

Учебная литературa

1. Motorzāģis - lietošana un apkope. Zviedrijas nacionālā mežsaimniecības pārvalde, [1997?]. 65 lpp.
2. Līpiņš L. Stumbru racionāla sagarumošana. Rīga: LLU Meža izmantošanas kat., Zvaigzne, 1999. 75 lpp .
3. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava : LLU Meža ekspluatācijas kat., 1997. 80 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries, ISSN 978-989-643-016-00