Код курса MežZ6021

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса14.03.2017

Разработчики курса

author

Aleksandrs Saveļjevs

author

Ziedonis Sarmulis

Учебная литературa

1. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1. un 2.daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012. 253 lpp; 337 lpp.
2. Saliņš Z. Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 1990. 270 lpp.
3. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.

Дополнительная литература

1. Sarmulis Z, Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas.146 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries, ISSN 1392-1355