Code du cours MežZ5035

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours22.11.2016

Auteur du cours

author

Viesturs Šulcs

Connaissances de base

MežZ5017,

Manuels

1. Fukarek F. Pflanzenwelt der Erde. Leipzig, Jena, Berlin: Urania -Verlag. 1979. 290 S.
2. Priedītis N. Augu ģeogrāfija un daudzveidība. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC. 2009. 176 lpp.
3. Latvijas meža tipoloģija: Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. I. Liepa , O. Miezīte, S. Luguza u.c. Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone" 2014. 118 lpp.
4. Walter H. Vegetation of the Earth and Ecological Systems of the Geo-biosphere. 3rd, Revised and Enlarged Edition. Translated from the 5th, Revised German. Edition by Owen Muise. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer, 1985. 318 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Eihe V. Latvijas mežu ģeogrāfiskais iedalījums. No: Mežkopja darbs un zinātne, I/II. Rīga: Šalkone, 1940. 471.-565. lpp.
2. Strods H. (zin. red. un sast.). Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam. Rīga: WWF, 1999. 364. lpp.
3. Dubrovskis D. Meža resursu vērtējums. [meza_resursu_vertejums_DagnisDubrovskis.pdf]
4. Priedītis N. Augu dzīve. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC. [2008]. 68 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Veģetācija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-3641.