Код курса MežZ5035

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса22.11.2016

Разработчик курса

author

Viesturs Šulcs

Предварительные знания

MežZ5017,

Учебная литературa

1. Fukarek F. Pflanzenwelt der Erde. Leipzig, Jena, Berlin: Urania -Verlag. 1979. 290 S.
2. Priedītis N. Augu ģeogrāfija un daudzveidība. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC. 2009. 176 lpp.
3. Latvijas meža tipoloģija: Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. I. Liepa , O. Miezīte, S. Luguza u.c. Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone" 2014. 118 lpp.
4. Walter H. Vegetation of the Earth and Ecological Systems of the Geo-biosphere. 3rd, Revised and Enlarged Edition. Translated from the 5th, Revised German. Edition by Owen Muise. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer, 1985. 318 p.

Дополнительная литература

1. Eihe V. Latvijas mežu ģeogrāfiskais iedalījums. No: Mežkopja darbs un zinātne, I/II. Rīga: Šalkone, 1940. 471.-565. lpp.
2. Strods H. (zin. red. un sast.). Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam. Rīga: WWF, 1999. 364. lpp.
3. Dubrovskis D. Meža resursu vērtējums. [meza_resursu_vertejums_DagnisDubrovskis.pdf]
4. Priedītis N. Augu dzīve. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC. [2008]. 68 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Veģetācija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-3641.