Code du cours MežZ5034

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours29.11.2016

Auteur du cours

author

Olga Miezīte

Connaissances de base

Biol2002,

BiolP001,

Manuels

1. Daugaviete M., Dambe B., Lazdiņš A., Lazdiņa D. (2017) Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi. Salaspils: LVMI Silava. DU AA Saule, 470 lpp.
2. Dimitriou I., Rutz D. (2015) Ilgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi. Rokasgrāmata. Tulkoja D.Lazdiņa, LVMI Silava. Minhene, Vācija: WIP Renewable Energies, 108 lpp.
3. Baltalksnis Latvijā. Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava"; projekta vad. M. Daugavietis; red. K. Kalniņa. Salaspils: LVMI Silava, 2006. 129 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Liepiņš K. (2011) Growth of silverbirch (Betula pendula Roth.) in plantations on farmlands In Latvia. Mežzinātne, vol. 23(56), pp. 3-14.
2. Kas ir hibrīdā apse? Pieejams: http://www.silava.lv/userfiles/file/apse_optim.pdf
3. Miezīte O. (2017) Meža aizsardzība. 2.daļa Meža fitopatoloģija. : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība "Šalkone". 173 lpp.
4. Miezīte O. (2015) Meža aizsardzība un apsardzība. 1.daļa Meža entomoloģija. : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība "Šalkone". 172 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Starptautisks zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN: 1392-1355 3. International Scientific Journal Baltic Forestry. http://www.balticforestry.mi.lt/
2. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN: 1407-270X. http://www.silava.lv/Mezzinatne/mezintne.aspx