Kurs-Code MežZ5034

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)29.11.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Olga Miezīte

Vorkenntnisse

Biol2002,

BiolP001,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Daugaviete M., Dambe B., Lazdiņš A., Lazdiņa D. (2017) Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi. Salaspils: LVMI Silava. DU AA Saule, 470 lpp.
2. Dimitriou I., Rutz D. (2015) Ilgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi. Rokasgrāmata. Tulkoja D.Lazdiņa, LVMI Silava. Minhene, Vācija: WIP Renewable Energies, 108 lpp.
3. Baltalksnis Latvijā. Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava"; projekta vad. M. Daugavietis; red. K. Kalniņa. Salaspils: LVMI Silava, 2006. 129 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Liepiņš K. (2011) Growth of silverbirch (Betula pendula Roth.) in plantations on farmlands In Latvia. Mežzinātne, vol. 23(56), pp. 3-14.
2. Kas ir hibrīdā apse? Pieejams: http://www.silava.lv/userfiles/file/apse_optim.pdf
3. Miezīte O. (2017) Meža aizsardzība. 2.daļa Meža fitopatoloģija. : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība "Šalkone". 173 lpp.
4. Miezīte O. (2015) Meža aizsardzība un apsardzība. 1.daļa Meža entomoloģija. : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība "Šalkone". 172 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Starptautisks zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN: 1392-1355 3. International Scientific Journal Baltic Forestry. http://www.balticforestry.mi.lt/
2. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN: 1407-270X. http://www.silava.lv/Mezzinatne/mezintne.aspx