Kurs-Code MežZ4065

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)48

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)22.03.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Agris Zimelis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Lazdiņš A. Meža biomasas sagatavošana un izmantošana. Rīga: A/S Reklāmdruka, 2006. 55 lpp.
2. K.Špoģis, L.Mihejeva u.c. Politika, stratēģija un vadīšana lauku uzņēmējdarbībā. Jelgava, 1999.

Weiterfuhrende Literatur

1. Meža politika. Rīga: VMD, 1998.
2. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Jelgava: LLU, RTU, 2005.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltic Forestry ISSN 1392-1355.
2. Meža Avīze ISSN 1407-6187.