Код курса MežZ4065

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций48

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса22.03.2011

Разработчик курса

author

Agris Zimelis

Учебная литературa

1. Lazdiņš A. Meža biomasas sagatavošana un izmantošana. Rīga: A/S Reklāmdruka, 2006. 55 lpp.
2. K.Špoģis, L.Mihejeva u.c. Politika, stratēģija un vadīšana lauku uzņēmējdarbībā. Jelgava, 1999.

Дополнительная литература

1. Meža politika. Rīga: VMD, 1998.
2. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Jelgava: LLU, RTU, 2005.

Периодика и другие источники информации

1. Baltic Forestry ISSN 1392-1355.
2. Meža Avīze ISSN 1407-6187.