Kurs-Code MežZ3078

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)14.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aleksandrs Saveļjevs

author

Ziedonis Sarmulis

Vorkenntnisse

MežZ3068,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kokmateriālu sagatavošana ar harvesteru: metodiski norādījumi mācību praksei mežizstrādē. Sast. A. Drēska. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 40 lpp.
2. Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē: metodiskie materiāli mežizstrādes mācību praksei. Sast. Z. Sarmulis. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 45 lpp.
3. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
4. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c.
2. Buongiorno J., Gilless J. K. Decision Methods for Forest Resource Management. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 2003. 439 p.
3. Meža izmantošana Latvijā - vēsture , stāvoklis, perspektīvas. Sast. Z. Saliņš. Jelgava: Meža izmantošanas kat., 1999. 270 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-622