Kurs-Code MežZ3074

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)05.01.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Mareks Millers

Vorkenntnisse

BūvZ1038,

LauZ1015,

MežZ1015,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Drēska A. Meža ceļi: mācību līdzeklis: Jelgava: LLU, 2014. 121 lpp.
2. Meža infrastruktūras objektu projektēšana: tehniskie noteikumi LV UTN 40003466281-3-2008. 72 lpp.
3. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
4. Ašmanis G., Neicinieks M., Neimanis A. u.c. Meža autoceļu rokasgrāmata Rīga: AS LVM, 2012. 96 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Drēska A. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.
2. Drēska A. Meliorācija un kokmateriālu transports: mācību līdzeklis kursa projekta izstrādei: Jelgava: LLU, 2011. 43 lpp.
3. Jeļisējevs B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. 2006. 208 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze. ISSN 1407-6187