Kurs-Code MežZ3074

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)05.01.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Mareks Millers

Vorkenntnisse

BūvZ1038,

LauZ1015,

MežZ1015,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015. Rīga: AS LVM, 2015. 88 lpp.
2. Ašmanis, G., Neicinieks, M., Neimanis, A. u.c. Meža autoceļu rokasgrāmata. Rīga: AS LVM, 2011. 96 lpp.
3. Drēska A. Meža autoceļi: Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, Jelgava: LLU, 2014. 120 lpp.
4. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Jeļisējevs, B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis, 2006. 208 lpp.
2. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis: sast. A. Drēska, Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222
3. Meža avīze, ISSN 1407–6187