Kurs-Code MežZ2042

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)40

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)17.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Āris Jansons

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Baumanis I., Jansons Ā., Neimane U. Priede: selekcija, ģenētika un sēklkopība Latvijā. Daugavpils: Saule, 2014. 325 lpp.
2. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Rīga: LVMI "Silava" :Et cetera,2009. 80 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava" :Et cetera, 2006. 220 lpp.
4. Mangalis I. Meža kultūras. Rīga: etcetera, 2004. 455 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ošlejs J. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Rīga: etcetera, 2005. 213 lpp.
2. Seppälä R., Buck A., Katila P. Adaptation of Forests and People to Climate Change. A Global Assessment Report. 2009. [tiešsaiste]. Helsinki. IUFRO World Series Volume 22. 224 p. ISBN 978-3-901347-80-1. [skatīts 16.04.2015.] Pieejams: www.iufro.org/download/file/4485/4496/Full_Report_pdf/
3. A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.lvm.lv

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Mežzinātne. ISSN 1407-270X
2. BalticForestry. ISSN 1392-1355
3. Scandinavian Journalof Forest Research. ISSN 0282-7581