Код курса MežZ2042

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций40

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса17.02.2015

Разработчик курса

author

Āris Jansons

Учебная литературa

1. Baumanis I., Jansons Ā., Neimane U. Priede: selekcija, ģenētika un sēklkopība Latvijā. Daugavpils: Saule, 2014. 325 lpp.
2. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Rīga: LVMI "Silava" :Et cetera,2009. 80 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava" :Et cetera, 2006. 220 lpp.
4. Mangalis I. Meža kultūras. Rīga: etcetera, 2004. 455 lpp.

Дополнительная литература

1. Ošlejs J. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Rīga: etcetera, 2005. 213 lpp.
2. Seppälä R., Buck A., Katila P. Adaptation of Forests and People to Climate Change. A Global Assessment Report. 2009. [tiešsaiste]. Helsinki. IUFRO World Series Volume 22. 224 p. ISBN 978-3-901347-80-1. [skatīts 16.04.2015.] Pieejams: www.iufro.org/download/file/4485/4496/Full_Report_pdf/
3. A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.lvm.lv

Периодика и другие источники информации

1. Mežzinātne. ISSN 1407-270X
2. BalticForestry. ISSN 1392-1355
3. Scandinavian Journalof Forest Research. ISSN 0282-7581