Code du cours MežZ2041

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant40

Date de l'approbation du cours17.02.2015

Auteur du cours

author

Ilze Jankovska

Manuels

1. Bels S. Nikodemus O. Rokas grāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts Meža dienests, 2000. 76 lpp.
2. Melluma A., Lūkins M. Lauksaimniecības zemju apmežošana. Latvijas Vides aizsardzības fonds, meža īpašnieku konsultatīvais centrs; 30 lpp.
3. Izprast, lai iemīlētu: vides gidu rokasgrāmata. Sagat. Bērnu Vides skola; red. I. Liepiņa. Rīga: Bērnu Vides skola, 2002. 80 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Emsis I., Tuktēns J. Atpūtas mežu labiekārtošana un atveseļošana. Rīga: Lat ZTIZPI, 1988. 64 lpp.
2. Robinson N. The Planting Design Handbook. Ashgate Publishing Company, 2004 Ir LLU FB datubāzē eBook Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=269792&site=eds-live&scope=site