Kurs-Code MežZ2041

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)17.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilze Jankovska

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bels S. Nikodemus O. Rokas grāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts Meža dienests, 2000. 76 lpp.
2. Melluma A., Lūkins M. Lauksaimniecības zemju apmežošana. Latvijas Vides aizsardzības fonds, meža īpašnieku konsultatīvais centrs; 30 lpp.
3. Izprast, lai iemīlētu: vides gidu rokasgrāmata. Sagat. Bērnu Vides skola; red. I. Liepiņa. Rīga: Bērnu Vides skola, 2002. 80 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Emsis I., Tuktēns J. Atpūtas mežu labiekārtošana un atveseļošana. Rīga: Lat ZTIZPI, 1988. 64 lpp.
2. Robinson N. The Planting Design Handbook. Ashgate Publishing Company, 2004 Ir LLU FB datubāzē eBook Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=269792&site=eds-live&scope=site