Kursa kods Medi6012

Kredītpunkti 2

Diētas terapija akūtu un hronisku slimību gadījumos

Zinātnes nozareMedicīna (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar zinātniski pamatotiem diētas terapijas pielietošanas principiem, izmantotajiem veidiem. Studenti apgūst prasmi veidot konkrētas individuālas rekomdendācijas, sastādīt ēdienkarti pacientiem dažādās klīniskās situācijās. Kurss balstīts uz praktisko iemaņu veidošanu, klīnisko gadījumu analīzi un interaktīvu diskusiju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Diētas terapijas mērķi akūtu un hronisku slimību gadījumos.
2 Metabolā sindroma, aptaukošanās diētas terapija.
3 Sirds asinsvadu slimību diētas terapija.
4 Cukura diabēts, diētas terapija.
5 Gremošanas trakta augšējās daļas saslimšanas terapija.
6 Gremošanas trakta apakšējās daļas saslimšanas terapija
7 Onkoloģisko saslimšanu diētas terapija.
8 Uzturs onkoloģisko saslimšanu etioloģijā.
9 Uztura ietekme uz vēža progresēšanu.
10 Vēža ietekme uz barojuma stāvokli.
11 Vēža terapijas ietekme uz barojuma stāvokli.
12 Diētas terapijas principi, galvenās nostādnes ēdienkartes sastādīšanā
13 Alternatīvās terapijas metodes.
14 Diēta klīniskās grūtniecības laikā, pēcdzemdību periodā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligāts lekciju apmeklējums. Semināru un nodarbību apmeklējums (40%). Praktiskā uzdevuma izpilde un mutiska aizstāvēšana (60%).

Pamatliteratūra

1. Mahan L.K., Escott-Stump S. Krause's food and nutrition therapy. 12th Edition, Saunders Elsevier, 2008.
2. Mann J., Truswell A.S. Essentials of human nutrition. Oxford University Press, 2007.
3. Sobotka L. Basics in clinical nutrition. Galen, 2004.
4. Stanner S. Cardiovascular disease: Diet, Nutrition and Emerging Risk Factors. Blackwell Publishing. 2005.

Papildliteratūra

1. Pender F. Clinical cases in dietetics. Blackwell Publishing. 2008.
2. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rasa ABC, 2002
3. Danilāns A. Gastroenteroloģija. Nacionālais apgāds. 2005.
4. Vaugan J.G. , Judd P.A. The Oxford book of health foods. Oxford University Press, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal DEvoted to Clinical Nutrition and Metabolism
2. European Journal of Nutrition
3. American Journal of Nutrition
4. British Journal of Nutrition

Piezīmes

Kurss iekļauts starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne izvēles daļā.