Kursa kods Medi6008

Kredītpunkti 2

Bērnu un pusaudžu uzturs

Zinātnes nozareMedicīna (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kurss dod zināšanas par bērnu vecuma saslimstības struktūru, dažāda vecuma bērnu anatomiski fizioloģiskajām īpatnībām. Studējošie apgūst starptautiskās prasības vesela bērna uzturam dažādos bērnības periodos, dabīgās ēdināšanas nozīmi, uztura nozīmi perinatālajā attīstības periodā, kurss sniedz pārkatu par biežākām bērnu slimībām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Perinatālā, bērnu un pusaudžu saslimstība, mirstība, saistība ar uztura faktoriem.
2 Bērnu vecuma gremošanas sistēmas anatomiski-fizioloģiskās īpašības.
3 Vielu maiņas īpatnība dažāda vecuma veseliem bērniem. Makronutrientu nozīme un nepieciešamība.
4 Mikronutrientu nozīme dažādās bērnu vecuma grupās. Mikronutrientu trūksmes vai ekscesa izraisītas patoloģijas.
5 Uzturs grūtniecības un bērnu zīdīšanas laikā. Jaundzimušo ēdināšana.
6 Dabīgā ēdināšana, tās veicināšana un realizācija. Baby friendly hospital iniciatīva.
7 Mākslīgā ēdināšana, mātes piena aizvietotāji.
8 PVO rekomendācijas bērnu uzturam. Eiropas pediatru gastroenterologu asociācijas vadlīnijas.
9 Uzturs alerģijas gadījumā bērnu vecumā.
10 Ārstniecisks uzturs ģenētiski pārmantotu vielmaiņas slimību gadījumā.
11 Uzturs akūtu slimību gadījumā bērniem.
12 Uzturs hronisku slimību gadījumā bērniem.
13 Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas praktiskās nodarbības un lekcijas, uzrakstīti 3 kontroldarbi un referāts. Atzīmi veido 50% kopējais vērtējums par semestri plus 50% ieskaite kursa beigās.

Pamatliteratūra

1. Nelson. Textbook of pediatrics. 16th edition, 2000
2. Z.Zariņš, L.Neimane Uztura mācība Rīga, 2002.

Papildliteratūra

1. Long-term consequences of early feeding. Ed.by J.Boulton, Z.Lason, J.Rey. Lippincot-Reven, 1999
2. M.E.Shils, .A.Olson Modern nutrtion in health and diseases New York,1994
3. Feeding from toddlers to adolescence. Ed. by A.Ballabriga, Lippincot-Raven, 1999.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The British Journal of Nutrition
2. Food and nutrition bulletin
3. European Journal of Nutrition

Piezīmes

Priekšmets iekļauts starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne obligātajā daļā 3.semestrī.