Kursa kods Medi6007

Kredītpunkti 2

Medicīniskais uzturs akūtu slimību ārstēšanā

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareUzturzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par zinātniski pamatotiem medicīniskā uztura pamatprincipiem, izmantotajām metodēm, ārstnieciskajiem līdzekļiem akūtu saslimšanu gadījumā. Kursa uzdevumi: iepazīt pacientu barojuma novērtēšanas kritērijus, ēdināšanas taktiku akūtās medicīniskās situācijās, apgūt jaunākos zinātnes atzinumus par akūtu stāvokļu etioloģiju, malnutrīcijas mehānismiem, klīniku, ārstēšanas pamatprincipiem, izprast uztura terapijas praktisko pielietojumu akūtu saslimšanu ārstēšanā. Mācību procesā tiek izmantotas endoskopisko, radioloģisko, klīnisko un laboratorisko izmeklējumu metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Sekmīgi pabeidzot šo kursu, studenti būs ieguvuši zināšanas un iemaņas klīniskajā uzturzinātnē, kas orientējas uz akūtu saslimšanu izraisītas malnutrīcijas diagnostiku un tās uztura terapiju. Padziļinātas zināšanas par akūtu patoloģiju diagnostikas iespējām, biežāk lietotajiem ārstēšanas un uztura terapijas paņēmieniem. Studiju kursā tiek pilnveidota šāda kompetence: nostiprināts priekšstats par pacientu izmeklēšanas metodēm, to diagnostisko informativitāti, uztura terapijas pielietošanas iespējām un kontrdikcijām akūtās medicīniskās situācijās, terapijas taktiku pacientiem dažādos atveseļošanas perioda etapos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads kursa programmā. Uztura terapijas principi akūtu saslimšanu gadījumā.
2 1.sem. Uztura terapija akūtu saslimšanu ārstēšanā. Lek.: Uztura terapija akūtās gremošanas trakta slimībās.
3 2.sem.Uztura terapijas taktika akūtu gremošanas trakta saslimšanu ārstēšanā.
4 Uztura terapija akūtu aknu un žultsceļu slimību ārstēšanā.
5 3.sem.Uztura terapijas taktika akūtu aknu un žultsceļu slimību ārstēšanā.
6 Uztura terapija akūtu aizkuņģa dziedzera un endokrīno slimību ārstēšanā.
7 4.sem.Uztura terapijas taktika akūtu aizkuņģa dziedzera un endokrīno slimību ārstēšanā.
8 Uztura terapija akūtu plaušu un kardiovaskulāro slimību ārstēšanā.
9 5.sem.Uztura terapijas taktika akūtu plaušu un kardiovaskulāro slimību ārstēšanā.
10 Uztura terapija neatliekamu onkoloģisko stāvokļu ārstēšanā.
11 6.sem. Uztura terapijas taktika neatliekamu onkoloģisko stāvokļu ārstēšanā.
12 Uztura terapija akūtu nieru un urīnceļu slimību ārstēšanā.
13 7.sem.Uztura terapijas taktika akūtu nieru un urīnceļu slimību ārstēšanā.
14 Uztura terapija citu septicētu stāvokļu, traumu, apdegumu gadījumā un pēcoperāciju etapā.
15 Biežāk sastopamās pēcoperāciju situācijas, kuru ārstēšanā nepieciešams lietot uztura terapijas.
16 8.sem. Uztura terapijas taktika akūtu septisku stāvokļu, traumu un apdegumu ārstēšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju, semināru apmeklējums ir obligāts. Kredītpunktu iegūšanai ir jāveic patstāvīgais darbs, kura rezultāti ir jāprezentē kursa beigās. Studiju kursa gala atzīmi veido praktiskā darba vērtējums (50%), lekciju (10%) un semināru apmeklējums.

Pamatliteratūra

1. Colledge N. Davidson's principles and practice of medicine. Edinburg, New York, Churchill Livingstone: Elsevier, 2010. 1360 p.
2. Deen D., Hack L. Complete guide to nutrition in primary care. John Wiley&Sons, 2008.
3. Springs D.C., Chalben J.P. Acute medicine: A practical guide to the management of medical emergencies. John Wiley&Sons, 2008. 674 p.
4. Pa gastroenteroloģijas džungļu takām: plecu pie pleca ar ekspertiem J.Pokratnieku, J.Derovu un A.Puķīti. Izdota A.Danilāna vadībā. Atk.izdev. Rīga: Nacionālais apgāds, 2007. 138 lpp.

Papildliteratūra

1. Mahan l.K., Escott-Stump S. Krause's food, nutrition and diet therapy. 11th ed. Philadelphia, PA: Saunders, 2004. 1321 p.
2. Bozzetti F., Staun M., van Gossum A. Home parenteral nutrition. CABI Publishing, 2006.
3. Yoshikawa T., Elmadafa J. Food factors for health promotion. Karger, 2009.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Journal of Clinical Nutrition Published by Nature Publishing Group. ISSN: 0954-3007.
2. Amercian Journal of Clinical Nutrition Published by American Society for Clinical Nutrition. ISSN: 0002-9165.

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autors - LU Medicīnas fakultātes asociētais profesors Aldis Puķītis.