Kursa kods Medi6005

Kredītpunkti 2

Uzturs imūndeficītu un ģenētisku traucējumu profilaksē un ārstēšanā

Zinātnes nozareMedicīna (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kurss iepazīstina ar dažādiem uztura izraisītiem imunoloģiskiem un ģenētiskiem traucējumiem, to iemesliem un diagnostiku. Apskatītas uztura sastāvdaļu, tādu kā proteīnu, minerālvielu, vitamīnu, u.c., deficīta izraisītas imūndeficīta izpausmes. Doti priekšstati par uztura lomu šo traucējumu korekcijā un profilaksē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Organisma imūnās sistēmas uzbūve, funkcijas.Uzturvielu un uztura piemaisījumu antigēnās un imunogēnās īpašības
2 Dažādu imunodeficītu, ieskaitot uzturvielu deficīta, iemesli, izpausmes, diagnostika.
3 Uztura nozīme bērnu nobriešanas imūndeficīta profilaksē un ārstēšanā.
4 Uztura loma grūtnieču un augļa imūndeficītu profilaksē un ārstēšanā. Mātes piena imunoloģija.
5 Proteīnu - enerģijas malnutrīcijas izraisīts imūndeficīts.
6 Svarīgāko uztura minerālvielu (Fe, Zn, Cu, Se) deficītu izraisīti imunoloģiskie traucējumi un to profilakse.
7 Uzturs un vitamīnu deficīta iztaisīti imunoloģiski traucējumi.
8 Probiotiķus saturošu produktu imūnmodulējošās īpašības, to izmantošana imūndeficītu profilaksē un ārstēšanā.
9 Orālā imunoloģiskā tolerance pret uzturvielām. Uzturs autoimūno slimību imūnmodulācijā.
10 Iedzimtības un uztura mijiedarbības ietekme uz hronisko slimību izcelsmi.
11 Ģenētiski modificēts uzturs: tā ietekme uz cilvēka veselību
12 Ievads monogēno un poligēno metabolisma slimību patoģenēzē un diagnostikā.
13 Hromosomu kartēšana
14 Iedzimtības pazīmju pārmantošanas veidi
15 Biežāk sastopamo ģenētiski determinēto metabolisma slimību raksturojums
16 Uztura terapija monogēno un poligēno (multifaktoriālo) slimību ārstēšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Teorētiskie semināri, studentu prezentācijas, un diskusija par izvēlēto tēmu, referātu sagatavošana, klīnisku situāciju uzdevumu analīze, darbs imunoloģijas laboratorijā, gala novērtējums - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Nutrient modulation of the immune response. Ed. S.Cunningham Rundles, New York, Basel, Hong-Kong, 1993.
2. Stitls D.P,Terr A.Y., Parslow T.G. Medical Immunology. 9th ed. Appleton&Lange, 1997.
3. P.Gilbert. The A-Z reference book of syndromes and inherited disorders. Stanley Thames Inc. London, UK, 1997
4. J.T.Clarke A Clinical guide to inherited metabolic diseases. Cambridge University Press, 1999

Papildliteratūra

1. Handbook of nutrition and immunity. Keen, Carl L. Humana Pr., 2004
2. Advances in immunology. Glimcher. Academic Press, 2003.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Immunology Today
2. Jums Kolēģi

Piezīmes

Priekšmets iekļauts starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne obligātajā daļā 3.semestrī.