Kursa kods Medi6004

Kredītpunkti 4

Medicīniskais uzturs hronisko slimību ārstēšanā

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareUzturzinātne

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits36

Semināru un praktisko darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums12.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar medicīniskā uztura ārstēšanas metodēm klīnikā hronisku slimību gadījumos. Kursa uzdevumi: apgūt jaunākos zinātnes atzinumus par hronisko slimību etioloģiju un izprast slimības rašanās mehānismus, zināt hronisko slimību ārstēšanas pamatprincipus, apgūt prasmi modificēt medicīnisko uzturu hronisko slimību slimniekiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas studiju kursa apgūšanas studentiem būs akadēmiskās un profesionālās zināšanās par biežāk novērojamām hroniskajām slimībām, šo slimību patofizioloģisko algoritmu, galvenajiem klīniskajiem simptomiem, prasmes par vispārējiem ārstēšanas principiem, kompetence - apgūtās zināšanās studiju kursā pavērs iespējas izstrādāt jaunas pētnieciskās programmas uzturzinātnē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Aterosklerozes patoģenēze. Aterosklerotiskās slimības un to manifestācija.
2 Kardiovaskulārā prevencija. Lipīdu vielmaiņa, dislipidēmija un to terapija.
3 Uztura ietekme uz kardiovaskulāro slimību attīstību. 1.sem. Uztura nozīme kardiovaskulāro slimību prevencijā.
4 Pārtikas alerģija, nozīmīgākie pārtikas alergēni, alerģijas klīniskās izpausmes, diagnostika un ārstēšanas principi.
5 Hroniskas augšējās gremošanas sistēmas slimības, to uztura terapija. 2.sem. Uztura terapija hronisku slimību ārstēšanā.
6 Hroniskas apakšējās gremošanas sistēmas slimības, to uztura terapija. 3.sem. Uztura terapija hronisku slimību ārstēšanā.
7 Hroniskas aknu, žultspūšļa, aizkuņģa dziedzera slimības, to uztura terapija. 4.sem. Uztura terapijas taktika.
8 Nieru slimības. Medicīniskais uzturs. 5.sem. Terminālās nieru mazspējas terapijas. 6.sem. Klīnisko gadījumu analīze.
9 Onkoloģiskās slimības-etioloģija, diagnostika, ārstēšana. Kaheksija. Anoreksija. Medicīniskais uzturs.
10 7.sem. Medicīniskais uzturs ķīmijterapijas un staru terapijas gadījumā. Medicīniskais uzturs paliatīvā ārstēšanā.
11 Anēmijas, medicīniskais uzturs. 8.sem. Praktiskās rekomendācijas izveide anēmijas slimniekiem.
12 Reimatiskās slimības, medicīniskais uzturs. 9.sem. Praktiskās rekomendācijas pacientiem ar reimatiskām saslimšanām.
13 Endokrīnās slimības. Svara regulācija. Medicīniskais uzturs. 10.sem. Medicīniskā uztura loma endokrīniem pacientiem.
14 Cukura diabēts, tipi, ārstēšana. Pacientu apmācības skola. 11.sem. Pacientu skolas pamatnostādnes.
15 Hipoglikēmija, medicīniskais uzturs. 12.sem. Hipoglikēmijas klīniskais novērtējums. Lek.: Liekais svars un aptaukošanās.
16 13.sem. Jaunākās atziņas liekā svara etiopatoģenēzē. Lek.: Metabolais sindroms klīniskajā praksē.14.sem. Uzturs ārstēšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums ir obligāts, semināru un nodarbību apmeklējums veido 50% no kursa vērtējuma, kursa pārbaudes forma - eksāmens (50%).

Pamatliteratūra

1. Mahan l.K., Escott-Stump S. Krause's food, nutrition and diet therapy. 11th ed. Philadelphia, PA: Saunders, 2004.1321 p.
2. Morgan S.L. Fundamentals of clinical nutrition. St.Lous, Mosby, 1998. 271 p.

Papildliteratūra

1. Grodner M., De Young S., Longs S. Foundations and Clinical Application of Nutrition: A Nursing Approach. Elsevier Science, Health Science, 2003.
2. Steven R. Peikin. Gastrointestinal health. Harper Collins books. New York, 1999.
3. Rolfes S., Whitney E., Whitney E., Pinna K. Understanding normal and clinical nutrition. Nooks/Cole, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Journal of Clinical Nutrition Published by Nature Publishing Group. ISSN: 0954-3007.
2. Amercian Journal of Clinical Nutrition Published by American Society for Clinical Nutrition. ISSN: 0002-9165.

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autore - LU Medicīnas fakultātes asociētā profesore Renāte Ligere.