Kursa kods Medi5014

Kredītpunkti 2

Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas traucējumi

Zinātnes nozareMedicīna (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar uztura psiholoģijas īpatnībām pacientiem ar neirotiskiem, uzvedības un depresīviem traucējumiem. Tiek doti priekšstati par neirotisko ēšanas traucējumu etioloģiju, patoģenēzi, klīniskajām izpausmēm un norisi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Neirotisko ēšanas traucējumu izplatība.
2 Sava Es identifikācija: pusaudžu elki, mode, dismorfofobijas- pārspīlētas iedomas par savu svaru.
3 Ogļhidrātu ierobežošana, badošanās, intesīva fiziskā slodze- neirotiski svara zudumi.
4 Endokrīnās sistēmas, sirdsdarbības un parenhimatozo orgānu distrofija, ēšanas traucējumu dēļ.
5 Pacientu psiholoģiskā stāvokļa raksturojums
6 Diferenciāldiagnoze: onkoloģiska, hematoloģiska, endokrīnās sistēmas patoloģija.
7 Ārstēšana: speciālos centros vai ģimenes terapija, atbalsta terapija, kognitīvi-biheviorālā terapija.
8 Ārstēšana: antidepresanti, uzvedības korektori.
9 Motivācija un preventatīvā terapija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prasme diagnosticēt neirotiskos ēšanas traucējumus, plānot šo pacientu klīnisko izmeklēšanu un speciālistu konsultācijas, zinot neirotisko ēšanas traucējumu ārstēšanas principus. Aktīva piedalīšanās lekcijās (16 h), prakstiskajos darbos (8 h).

Pamatliteratūra

1. Kaplan H., Sedock B. Textbook in psychiatry. New York, 1998.
2. Goodman R., Scott S. Child psychiatry. Oxford, 2001, pp.1-323

Papildliteratūra

1. European Child and Adolescent Psychiatry
2. Journal of clinical psychiatry

Piezīmes

Priekšmets iekļauts starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne obligātajā daļā 3.semestrī.