Code du cours Medi5012

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours06.02.2013

Manuels

1. Teibe O. Bioloģiskā statistika. Rīga: LUAkadēmiskais apgāds, 2007. 156 lpp.
2. Krastiņš O. Statistika Mācību līdzeklis Rīga:LR Centrālās statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
4. Ievads pētniecībā: stratēģija, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Krastiņš O. Ekonometrija. Mācību līdzeklis augstskolām. Rīga: LR centrālās statistikas pārvalde, 2003. 207 lpp.
2. Altman D. Practical statistics for medical research. Boca Raton:Chapman&Hall, 1999. 612p.
3. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi, 2000. 356 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas statistikas gadagrāmata.