Kursa kods Medi5007

Kredītpunkti 2

Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm

Zinātnes nozareVeselības un sporta zinātne

Zinātnes apakšnozareUzturzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits14

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums13.02.2012

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par sievietes uztura īpatnībām visas dzīves laikā. Kursā tiek aplūkoti sievietes dzīves dažādi periodi, raksturota pareiza un periodam atbilstoša uztura nozīme, aplūkotas galvenās ginekoloģiskās patoloģijas dažādos sievietes dzīves periodos un to ārstēšana, ieskaitot uztura ieteikumus. Kursa uzdevums ir dot zināšanas par pareizu uzturu grūtniecības un laktācijas laikā, kontracepcijas līdzekļu izvēles principus, ginekoloģijā lietojamo hormonālo līdzekļu ietekmi uz metabolismu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, maģistranti iegūst:
• zināšanas par mikroelementu, vitamīnu nepieciešamību sievietes dzīves dažādos periodos fizioloģisko izmaiņu un saslimšanu gadījumos;
• tiem būs izpratne par sievietes uztura īpatnībām,
• būs kompetence integrēt zināšanas, veidojot ēdienkarti grūtniecēm fizioloģiski noritošas grūtniecības un laktācijas laikā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lekcija: Sievietes dzimumsistēmas fizioloģija.
2 Seminārs: Sievietes dzimumsistēmas fizioloģija.
3 Lekcija: Jauna sieviete pubertātes periodā.
4 Lekcija: Jauna sieviete pubertātes periodā.
5 Lekcija: Neiroendokrīnie sindromi ginekoloģijā, kontracepcija.
6 Seminārs: Neiroendokrīnie sindromi ginekoloģijā, kontracepcija.
7 Lekcija: Grūtniecība.
8 Seminārs: Grūtniecība.
9 Lekcija: Dzemdības, pēcdzemdību periods un laktācija.
10 Seminārs: Dzemdības, pēcdzemdību periods un laktācija.
11 Lekcija: Operācijas dzemdniecībā un ginekoloģijā, ļaundabīgie audzēji ginekoloģijā.
12 Seminārs: Operācijas dzemdniecībā un ginekoloģijā, ļaundabīgie audzēji ginekoloģijā.
13 Lekcija: Premenopauze un menopauze.
14 Seminārs: Premenopauze un menopauze.
15 Lekcija: Sievietes veselība visa mūža garumā.
16 Seminārs: Sievietes veselība visa mūža garumā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentu semestra vērtējumu veido sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi (25%), referāts (25%) un kursa nobeigumā eksāmens - 50 daudzatbilžu jautājumi (50%).

Pamatliteratūra

1. Ginekoloģija. I. Vībergas redakcijā. Rīga: Nacionālais Medicīnas apgāds, 2006. 363 lpp.
2. Dzemdniecība. D. Rezebergas redakcijā. Rīga: Medicīnas apgāds, 2009. 447 lpp.
3. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 464 lpp.

Papildliteratūra

1. Wilson T., Bray G. Nutrition guide for physicians. Human Press Inc., 2011.
2. Pollard M. Evidence based care for brestfeeding mothers: a resource for midwifes and allied healthcare professionals. Taylor&Francis Ltd., 2011.
3. Higdon J., Drake V. Evidence-based approach to vitamins and minerals. Thieme Publishing Group, 2011.
4. Derbyshire E. Nutrition in the childbearing years. John Wiley and Sons, Ltd., 2011.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The British Journal of Nutrition. Published by Cambridge University Press. ISSN (printed): 0007-1145. ISSN (electronic): 1475-2662.
2. Food and Nutrition Bulletin. Published by International Nutrition Foundation. ISSN (printed): 0379-5721. ISSN (electronic): 1564-8265.
3. European Journal of Nutrition. Published by Springer. ISSN (printed): 1436-6207. ISSN (electronic): 1436-6215. Pieejams LLU FB datubāzē SpringerLink http://www.springerlink.com/content/103683/

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.