Kursa kods Medi5006

Kredītpunkti 2

Metabolais sindroms un medicīniskā uztura terapijas pamatprincipi

Zinātnes nozareMedicīna (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar lipīdu vielmaiņas trauējumiem, kuri varbūt primātais nāves cēlonis (sirds un asinsvadu, cukura diabēts) arī 21.gs. un kuru novēršanā, kā arī kompleksajā ārstēšanā zinātniski pamatoti vadošā loma ir medicīniskā uztura terapijai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzturs un holesterīna vielmaiņa cilvēka organismā
2 Gremošanas sistēmas un aknu loma holesterīna vielmaiņā
3 Tauki un holesterīna plātnīšu veidošanās asinsvadu sieniņās
4 Pārmanototi un iegūti tauku vielmaiņas traucējumi (metabolais sindroms)
5 Medicīniska rakstura terapija un tauku vielumaiņas normalizēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Situācijas uzdevumu analīze un risināšana, kā arī protokols ar klīnisko datu un uztura anamnēzi, to analīzi, medicīniskā uztura rekomendācijām un stratēģisko plānu tauku vielmaiņas normalizēšanai. Kursa pārbaudes forma - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. RL.Kathleen Mahan, Sylvia Stump. Krause's Food Nutrition and Diet Therapy. 11th Edit. 1360 p., over 390 ill., 2004
2. L.Snetselaar. Nutrition counselling skills for medical nutrition therapy. Third edit. 1999
3. Metabolais sindroms. Vadlīnijas, 2002
4. G.H. Spiller. Lipids in human nutrition. CRC Press, 1996.

Papildliteratūra

1. I.Mann, A.S.Truswell Essentials of human nutrition. Oxford Universsity Press, 1999

Periodika un citi informācijas avoti

1. European J. of Clinical Nutrition

Piezīmes

Priekšmets iekļauts starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne izvēles daļā 2.semestrī.