Kursa kods Medi5005

Kredītpunkti 2

Uztura nepanesamība un alerģijas

Zinātnes nozareMedicīna (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas fakultāte

Kursa anotācija

Iepazīt uztura izraisīto alerģisko reakciju patoģenēzes mehānismus, klīniskās izpausmes, diagnostikas metodes un terapijas pamatprincipus, individuālās hipoalergēnās diētas sastādīšana pacientam ar uztura alerģiju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pārtikas produktu intolerances un alerģijas jēdziens
2 Pārtikas alerģija, attīstības mehānismi, patoģenēze, klīniskās izpausmes, diagnostika un ārstēšana
3 Nespecifiskie histamīna atbrīvotāji, attīstības un patoģenēzes mehānismi, klīniskās izpausmes.
4 To diagnostika un ārstēšana. Pārtikas piedevu nozīme alerģisko reakciju attīstībā
5 Atopiskais dermatīts. Pārtikas alerģijas nozīme pacientiem ar atopisku dermatītu, diagnostika un ārstēšana.
6 Hroniskā nātrene. Nespecifiskie histamīna atbrīvotāju un pārtikas alergēnu nozīme pacientiem ar nātreni.
7 Tās diagnostika un ārstēšana
8 Orālās alerģijas sindroms, saistība ar respirātorās alerģijas simptomiem, polinozi.
9 Pārtikas alerģijas nozīme pacientiem ar bronhiālo astmu, aspirīna un NPL intolerance, dabīgie salicilāti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Piedalīšanās lekcijās un semionāros, situācijas uzdevumu risināšana. Klīniskā gadījuma analīze, prezentācija. Kursa pārbaudes forma - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Fireman P., Slavin R.G. Atlas of Allergies. SEcond edition. Mosby Wolfe International Ltd. 1996
2. Kaplan A.P. Allergy. Second edition. W.B.Saunders Company, 1997
3. Holgate S.T., Church .K. Lichtenstein L.M. Allergy. Second Edit. Mosby Wolfe International Ltd., 2001

Papildliteratūra

1. Sampson H.A. Food allergy. Part 2, Diagnosis and management. J.Allergy Clin Immunol 1999: 103: pp.981-989
2. Heine R.G. Elsayed S., Hosking C.S., Hill D.J. Cows milk allergy in infancy. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2002, June 2(3); pp.217-225
3. Shimamoto S.R., Bock S.A. Update on the clinical features of food induced anaphylaxix. Curr Opon Allergy Clin Immunol 2002, June

Piezīmes

Priekšmets iekļauts starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne izvēles daļā 2.semestrī.