Kurs-Code Mate5017

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)20.03.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Svetlana Atslēga

author

Zanda Gavare

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika II daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. – 527 lpp.
2. Buiķis A. Matemātiskās fizikas vienādojumi. Pamatjautājumi. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. – 57 lpp.
3. Anthony J. Wheeler, Ahmad R. Ganji. Introduction to Engineering Experimentation: International Version, 3/E. Pearson Higher Education, 2010, 480 pp. [skatīts 17.04.2019.] Pieejams:
http://vig.pearsoned.co.uk/catalog/academic/product/0,1144,0135113148-TOC,00.html
4. Rabinovich Semyon G. Evaluating Measurement Accuracy. Springer, 2010, 271 pp. [skatīts 17.04.2019.] Pieejams SpringerLink: http://www.springer.com/physics/book/978-1-4419-1455-2
Grāmatai ir jaunāka versija: Rabinovich, Semyon G. Evaluating Measurement Accuracy: A Practical Approach. Springer, 2017. [skatīts 17.04.2019.] Pieejams SpringerLink: https://www.springer.com/gp/book/9783319601243
5. Riekstiņš. Matemātiskās fizikas metodes. Rīga : Zvaigzne, 1969. 629 lpp.
6. Свешников, А. Н. Тихонов. Теория функций комплексной переменной.- Изд. Наука, М.: 1974.- 319 стр.
7. A.Valters, A. Apinis u.c. Fizika. A. Valtera redakcijā. Rīga : Zvaigzne, 1992. 733 lpp. ISBN 5405001104

Weiterfuhrende Literatur

1. Said Elnashaie, Frank Uhlig. Numerical techniques for Chemical and biological engineers using MATLAB. A simple bifurcation approach. Springer, 2007. – 590 p.
2. Е. Янке, Ф. Эмде, Ф. Леш. Специальные функции.- Изд. Наука, М.: 1968.- 344 стр. Nav LLU FB.
К.Х.Зеленский, В.Н.Игнатенко, А.П.Коц. Компьютерные методы прикладной математики. Киев 1999. - 352 стр.