Kursa kods MašZP019

Kredītpunkti 1

Metālapstrādes mācību prakse II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aleksandrs Galoburda

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Mācību prakse Metālapstrādes pamati notiek institūta mācību darbnīcās un laboratorijās. Studenti norīkoti ar rektora rīkojumu un pakļaujas visiem mācību procesa kārtības noteikumiem. Studenti apgūst pirmās iemaņas virpošanā, frēzēšanā un atslēdznieku darbus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - metālapstrādes tehnoloģiju parametri.
Prasmes - izvēlēties pareizos metālapstrādes parametrus atkarībā no apstrādājamā materiāla.
Kompetence - pamatot griešanas režīma atkarību no materiāla īpašībām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Griezējinstrumenti. Mērinstrumenti. Palīgierīču izmantošana. Atslēdznieku darbi.
2 Virpošana. Virpošanas tehnoloģija. Apstrādes režīms.
3 Frēzēšana. Frēzēšanas darbi un instrumenti. Režīms.
4 Urbšanas darbi un instrumenti. Urbšanas režīms
5 Urbumu apstrāde, instrumenti.
6 Slīpēšanas darbi un instrumenti.
7 Atslēdznieku darbi un instrumenti.
8 Virsmu apstrāde atslēdznieku darbos.
9 Vīles, Vīlēšanas darbu tehnoloģija.
10 Skārdnieka darbi un instrumenti.
11 Lodēšana, instrumenti un materiāli.
12 Metināšanas process un veidi.
13 Rokas elektrometināšana. process - MMA.
14 Pusautomātiskā metināšana - procesi MIG/MAG
15 Kālēja darbi
16 Pamatjēdzieni par tehnoloģisko procesu izstrādi un dokumentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts prakses kopsavilkums. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.

Papildliteratūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
2. Avotiņš J. Metālapstrāde. Kursa darbs: Tehnoloģisko procesu izstrāde. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of mehanical Engineering Sience ISSN 0022-2542.