Code du cours MašZ4062

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours16.01.2019

Auteur du cours

author

Aivars Kaķītis

Manuels

1. Ergonomika darbā. Rīga: Labklājības ministrija, 2010.191 lpp.
Pieejams: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201103/ergonomikadarba.pdf
2. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
3. Berlin C., Adams C. Production Ergonomics: Designing Work Systems to Support Optimal Human Performance. [tiešsaiste] Ubiquity Press Ltd, London, 2017 [skatīts 24.01.2019.] Pieejams: DOI: https://doi.org/10.5334/bbe

Ouvrages supplémentaires

1. Psihosociālā darba vide. Rīga, Labklājības ministrija, 2010. 157 lpp.
Piejams: http://stradavesels.lv/Uploads/2014/02/12/psihosocialadarbavide.pdf
2. Radwin R. G., Haney J. T. An Ergonomics Guide to Hand Tools. American Industrial Hygiene Association Fairfax, Virginia, 1996 (pieejams elektroniskā veidā e-studijās)

Périodiques et d`autres ressources d`information

Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums. Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044