Kurs-Code MašZ4062

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)16.01.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aivars Kaķītis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ergonomika darbā. Rīga: Labklājības ministrija, 2010.191 lpp.
Pieejams: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201103/ergonomikadarba.pdf
2. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
3. Berlin C., Adams C. Production Ergonomics: Designing Work Systems to Support Optimal Human Performance. [tiešsaiste] Ubiquity Press Ltd, London, 2017 [skatīts 24.01.2019.] Pieejams: DOI: https://doi.org/10.5334/bbe

Weiterfuhrende Literatur

1. Psihosociālā darba vide. Rīga, Labklājības ministrija, 2010. 157 lpp.
Piejams: http://stradavesels.lv/Uploads/2014/02/12/psihosocialadarbavide.pdf
2. Radwin R. G., Haney J. T. An Ergonomics Guide to Hand Tools. American Industrial Hygiene Association Fairfax, Virginia, 1996 (pieejams elektroniskā veidā e-studijās)

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums. Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044