Код курса MašZ4062

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса16.01.2019

Разработчик курса

author

Aivars Kaķītis

Учебная литературa

1. Ergonomika darbā. Rīga: Labklājības ministrija, 2010.191 lpp.
Pieejams: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201103/ergonomikadarba.pdf
2. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
3. Berlin C., Adams C. Production Ergonomics: Designing Work Systems to Support Optimal Human Performance. [tiešsaiste] Ubiquity Press Ltd, London, 2017 [skatīts 24.01.2019.] Pieejams: DOI: https://doi.org/10.5334/bbe

Дополнительная литература

1. Psihosociālā darba vide. Rīga, Labklājības ministrija, 2010. 157 lpp.
Piejams: http://stradavesels.lv/Uploads/2014/02/12/psihosocialadarbavide.pdf
2. Radwin R. G., Haney J. T. An Ergonomics Guide to Hand Tools. American Industrial Hygiene Association Fairfax, Virginia, 1996 (pieejams elektroniskā veidā e-studijās)

Периодика и другие источники информации

Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums. Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044