Code du cours MašZ4047

Crédits 1.50

La quantité totale d'heures en classe60

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant36

Date de l'approbation du cours10.03.2015

Auteurs du cours

author

Daina Kanaška

author

Antoņina Čukure

Manuels

1. Šīrons E. Tehniskie mērījumi. Rīga: Rīgas TU, 1993. 618 lpp.
2. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem. LLU. Sast. A. Čukure, J. Čukurs. Jelgava, 2000. 78 lpp
3. Šīrons E. Detaļu ģeometrisko parametru mērīšana. Rīga: RTU, 2007. 344 lpp.
4. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. RIga.: RTU, 2008. 242 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Tehniskie mērījumi: Laboratorijas darbu žurnāl.s. LLU. Sast. A. Čukure, G. Aizsils, I. Dukulis. Jelgava, 2001. 20 lpp. Nav Latvijas lielākajās bibliotēkās
2. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi kursa darbu izpildei. LLU. Sast. A. Čukure, I. Dukulis. Jelgava, 1991. 67 lpp.
3. Falk D., Krauze P., Tildt G. Metalltehnik. Tabellen. Braunschweig: GmbH. 2006. 415 S.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. ISSN 1407-7671.