Code du cours MašZ3015

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours27.02.2018

Auteurs du cours

author

Antoņina Čukure

author

Dace Rotgalve-Birziete

Manuels

1. Kvalitātes sistēmas pasaulē un Latvijā. RĪga, 1996. 24 lpp. Nav LLU FB
2. Kvalitātes vadības sistēmu ieviešana uzņēmumos. Rīga: Personāla sertifikācijas institūts, 2003. 116 lpp.
3. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga, 2009. 176 lpp.
4. Kalējs O. Kvalitātes vadības sistēma un tās izveidošana pakalpojumu jomā. Rīga, 2005. 121 lpp.
5. Shiba S. The Five Step Discovery Process Manual With Examples. 2006. 72 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Kvalitātes vadība. Izstrādāja J.Pildars. Rīga, 1999. 41 lpp.
2. O`Brien J. J. Construction inspection handbook total quality management New York etc.: Champman & Hall International Thomson, 1997. 669 p.
3. Juran J. M. Handbuch der Qualitaetssplanung Qualitaetsplanung. Landsberg/Lech: Lech Moderne Industri. 1991. 399 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija. ISSN 1407-7671.
2. Dienas Bizness.: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.