Код курса MākZ1003

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса12.04.2016

Разработчик курса

author

Ligita Ozolniece

Учебная литературa

1. Grasmane M. Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. Rīga: Senā klēts, 2013. 296 lpp. 2. Celms V. Latvju raksts un zīmes. Baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, simbolika. Rīga: Folkloras informācijas centrs, 2008. 272 lpp. 3. Jansone A. Apģerba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2016. 180 lpp. 4. Žeiere I., Arheoloģiskais tērps. Tā darināšana, valkāšana un komplektēšana mūsdienu Latvijā. Rīga: Latvijas nacionālais kultūras centrs, 2017. 136 lpp.

Дополнительная литература

1. Rozenberga V. Latviešu tautas tērpi. I sēj.: Vidzeme. Rīga: Jāņa sēta, 1995. 319 lpp. 2. Latviešu tautas tērpi. II sēj.: Kurzeme. Z.Bremze , V.Rozenberga u.c. Rīga: Jāņa sēta, 1997. 398 lpp. 3. Latviešu tautas tērpi. III sēj.: Zemgale, Augšzeme, Latgale. Z.Bremze , V.Rozenberga u.c. Rīga: Latvijas vēstures muzejs, 2013. 365 lpp. 4. Latvju raksti. 1., 2., 3.sēj. Rīga: Apgāts Latvijas grāmata, 1999.

Периодика и другие источники информации

1. Laikraksts “Izglītība un kultūra”.