Код курса MākZ1003

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса12.04.2016

Разработчик курса

author

Ligita Ozolniece

Учебная литературa

1. Grasmane M. Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. – Rīga: Senā klēts, 2013. 296 lpp.
2. Celms V. Latvju raksts un zīmes. Baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, simbolika. – Rīga: Folkloras informācijas centrs, 2008. 272 lpp.
3. Jansone A. Apģerba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā. – Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2016. 180 lpp.
4. Žeiere I., Arheoloģiskais tērps. Tā darināšana, valkāšana un komplektēšana mūsdienu Latvijā. – Rīga: Latvijas nacionālais kultūras centrs, 2017. 136 lpp.
5. Kursīte J. u.c. Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei. Rīga, Sana Solaris, 2018. 576 lpp.
6. Kraukle D. Ornaments. Rīga, Zvaigzne ABC, 2014. 40 lpp.
7. Kraukle D. Dienvidlatgalē austās segas. Rīga, LNKC, 2020. 366 lpp.

Дополнительная литература

1. Ektermane B. Latviešu zīmju spēks. Tradīcijas. Lietojums. Padomi. Rīga, Latvijas mediji, 2018. 144 lpp.
2. Strode R. Latviešu rotas: Saktas. No senatnes līdz mūsdienām. Rīga, J.L.V., 2017. 200 lpp.
3. Rozenberga V. (teksts). Latviešu tautas tērpi I Vidzeme, - Rīga: Jāņa sēta, 1995. 319 lpp.
4. Bremze Z., Rozenberga V. u.c. Latviešu tautas tērpi II Kurzeme, - Rīga: Jāņa sēta, 1997. 398 lpp.
5. Bremze Z., Rozenberga V. u.c. Latviešu tautas tērp III Zemgale, Augšzeme, Latgale. – Rīga: Latvijas vēstures muzejs, 2013., 365 lpp.
6. Latvju raksti. 1., 2., 3.sēj., - Rīga: Apgāts Latvijas grāmata, 1999.

Периодика и другие источники информации

1. Laikraksts “Izglītība un kultūra”.