Kurs-Code LauZP057

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)10

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge30

Bestätigt am (Datum)28.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Priekulis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
2. Piimanduse käsiraamat./ Kostaja A.Olkonen. Tartu: EPMÜ Loomakasvatusinstituut, 2001. 667 p.
3. Veiselautade kasiraamat. /Koostanud V.Luts. Saku: AS Rebellis, 2001. 185 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Побединский В.М., Вранчан В.Г., Скляр П.Ф. Заготовка и переработка молока. (Технология и оборудование). Кишинёв: ГАУМ, 2003. 255 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164 Ir LLU FB
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598