Kurs-Code LauZP004

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)12.09.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Gailis

author

Gunita Bimšteine

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bankina B. Bimšteine G. (2014) Praktikums vispārējā augu patoloģijā. Jelgava, LLU, 28. lpp.
2. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās (2006) Rokasgrāmata. Rīga: A/S “Latvijas valsts meži”, 128. lpp.
3. Miezīte O. (2017) Meža aizsardzība. 2. daļa Meža fitopatoloģija. Jelgava, studentu biedrība “Šalkone”, 175 lpp.
4. Plīse E., Bičevskis M. (2001). Meža entomoloģija. Jelgava, LLU, 294 lpp.

5. Plīse E. (2004). Kokaugu kaitēkļi. Jelgava, LLU, 239 lpp.