Код курса LauZP004

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса12.09.2014

Разработчики курса

author

Jānis Gailis

author

Gunita Bimšteine

Учебная литературa

1. Bankina B. Bimšteine G. (2014) Praktikums vispārējā augu patoloģijā. Jelgava, LLU, 28. lpp.
2. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās (2006) Rokasgrāmata. Rīga: A/S “Latvijas valsts meži”, 128. lpp.
3. Miezīte O. (2017) Meža aizsardzība. 2. daļa Meža fitopatoloģija. Jelgava, studentu biedrība “Šalkone”, 175 lpp.
4. Plīse E., Bičevskis M. (2001). Meža entomoloģija. Jelgava, LLU, 294 lpp.

5. Plīse E. (2004). Kokaugu kaitēkļi. Jelgava, LLU, 239 lpp.