Kurs-Code LauZ5145

Kreditpunkte 5

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Vorlesungen (Stundenzahl)40

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)26.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Lilija Degola

Vorkenntnisse

LauZ5143,

LauZ5163,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bērziņa Z., Kairiša D., Laurs A., Priekulis J., Štrausa S.,Veģe A. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Jelgava, 2003. 198 lpp.
2.Whittemore C.T., Kyriazakis I. Whittemore's science and practice of pig production. 3rd. edition. Blackwell Publishing Ltd, U.K., 2006. 659 p.
3. Vernon P.R., Forwel R., Baxter S, Smith B. The Growing and Finishing Pig: Improwing Efficiency. United Kingdom: Farming Press, 1996. ,273 p , 1.eks. Dzīvnieku zinātņu institūtā
4. Cole D.J.A., Wiseman J., Varley M.A. Principles of Pig Science. Nottingham University Press. London, 1994. 472 p
5. NRC. Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. The National Academies Press, Washington, 2012. D.C.,400 pp., https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, ISBN 978-9984-48-096-1, 2013. 308. Lpp.
2. World Review of Animal Production. World Association for Animal Production ISSN: 0043-8979.
3. Livestock Production Science Published/Hosted by Elsevier Science. ISSN: 0301-6226. 3. Pig International Published by Watt Publishing Company. ISSN: 0191-8834.
4. Ciltsdarba programma Latvijā audzētajām cūku šķirnēm.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/ 4. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com 5. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv