Код курса LauZ5145

Кредитные пункты 5

Общее количество часов200

Kоличество часов лекций40

Kоличество часов семинаров и практических занятий40

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса26.04.2011

Разработчик курса

author

Lilija Degola

Предварительные знания

LauZ5143,

LauZ5163,

Учебная литературa

1. Bērziņa Z., Kairiša D., Laurs A., Priekulis J., Štrausa S.,Veģe A. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Jelgava, 2003. 198 lpp.
2.Whittemore C.T., Kyriazakis I. Whittemore's science and practice of pig production. 3rd. edition. Blackwell Publishing Ltd, U.K., 2006. 659 p.
3. Vernon P.R., Forwel R., Baxter S, Smith B. The Growing and Finishing Pig: Improwing Efficiency. United Kingdom: Farming Press, 1996. ,273 p , 1.eks. Dzīvnieku zinātņu institūtā
4. Cole D.J.A., Wiseman J., Varley M.A. Principles of Pig Science. Nottingham University Press. London, 1994. 472 p
5. NRC. Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. The National Academies Press, Washington, 2012. D.C.,400 pp., https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition

Дополнительная литература

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, ISBN 978-9984-48-096-1, 2013. 308. Lpp.
2. World Review of Animal Production. World Association for Animal Production ISSN: 0043-8979.
3. Livestock Production Science Published/Hosted by Elsevier Science. ISSN: 0301-6226. 3. Pig International Published by Watt Publishing Company. ISSN: 0191-8834.
4. Ciltsdarba programma Latvijā audzētajām cūku šķirnēm.

Периодика и другие источники информации

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/ 4. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com 5. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv