Code du cours LauZ5127

Crédits 5

La quantité totale d'heures en classe200

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires56

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant120

Date de l'approbation du cours22.03.2011

Auteur du cours

author

Zinta Gaile

Connaissances de base

LauZ5135,

Manuels

1. Arlitt A., Brunn L. (1969). Produktion von Ol-und Faserphlanzen. Berlin, 207 s. Atrodama bibliotēkā, krātuvē: šifrs: 132058
2. Augkopība (2004). Ruža A. (red.) Jelgava: LLU, 374 lpp. Atrodama bibliotēkā.
3. Balodis O., Bankina B., Gaile Z., Grantiņa I. (2012). Ziemas rapsis. Jelgava, LLU, 68 lpp. 4. Cukurbiešu audzēšana (1994). Somijas Cukurbiešu Pētniecības centrs: Valsts Mežotnes selekcijas izmēģinājumu stacija. Rīga: Preses nams, 56 lpp. Atrodama FB krātuvē, šifrs 94/576.
5. Gladders P., Ginsburg D., Ritchie F., Smith J.A., Waterhouse S., Tucker C., Tonguc L. (2009). The Encyclopaedia of Oilseed Rape Diseases. [s.l.]: BASF. The Chemical Company, 127 p. Atrodama Augsnes un augu zinātņu institūtā.
6. Ivanovs S., Stramkale V. (2001). Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģija. Rīga: AS Poligrāfists, 191 lpp. Atrodama bibliotēkā un Augsnes un augu zinātņu institūtā.
7. The Potato Crop. Second Edition (1992). Harris P. (ed.) London: Chapman & Hall, 909 p. Atrodama FB lasītavā, šifrs 97/100.
8. Potato Diseases. Diseases, Pests and Defects (2005). Mulder A., Turkensten L.J. (eds) Den Haag: PlantijnCasparie, 279 p. Atrodama Augsnes un augu zinātņu institūtā.
9. Петров В.А., Зубенко В.Ф. (1991). Свекловодство. Москва: Агропромиздат, 191 c. Atrodama FB, šifrs 254483-254487.
10. Рапс и сурепица (2007). Шпаар Д. (ред.) Москва: ИДООО DLV Агродело, 320 c. Atrodama Augsnes un augu zinātņu institūtā.

11. Caxapная свекла. 3-е издание (2000). Шпаар Д. (ред.) Минск: ФУ Аинформ, 260 c.Atrodama Augsnes un augu zinātņu institūtā.

Ouvrages supplémentaires

1. Augkopība. Rokasgrāmata (2001). Ruža A. (red.) Jelgava, LLU, 324 lpp. Atrodama bibliotēkā. 2. Jurševskis L., Holms I., Freimanis P. (1989). Augkopība. Rīga: Zvaigzne, 235.–291.lpp. Atrodama bibliotēkā.
3. Kartupeļu audzēšana (1993). Gustavson N. (red), tulk. no zviedru val., Miglavs U. (red.). Umeå: Förlag, 80 lpp. Atrodama Augsnes un augu zinātņu institūtā.
4. Ward J.T., Basford W.D., Hawkins J.M., Holliday J.M. (1985). Oilseed Rape. Ipswich, Suffolk: Farming Press, 200 p. Atrodama FB lasītavā, šifrs 07/181
5. Соловьев А.Я. (1989). Льноводство. Москва: Агропромиздат, 317 c. Atrodama FB, šifrs 241880-241884.

6. Тимонин М.А, Сенченко Т.И. (1978). Конопля. Москва: Колос, 285 c. Atrodama FB.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Kartupeļi (2003–2008). Rīga: Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība. Ikgadējs izdevums. Atrodami Augsnes un augu zinātņu institūtā.

2. Zinātnisko rakstu krājumi: Rural Sustainability Research (LLU Raksti), Agronomijas Vēstis, Žemdirbyste=Agriculture, Agronomy Research, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science u.c. – atbilstoši tematikai.