Kurs-Code LauZ5126

Kreditpunkte 5

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge56

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)22.03.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Zinta Gaile

Vorkenntnisse

LauZ5135,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Augkopība (2004). Ruža A. (red.) Jelgava: LLU, 374 lpp.
2. Bankina B., Gaile Z. (2014). Ziemāju labības un to slimības. Jelgava: LLU, 104 lpp.
3. Copeland L.O., McDonald M.B. (1995). Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. USA: Chapman & Hall, P. 409.
4. Encyclopaedia of Seed Production of World Crops (1998). Kelly A.F., George R.A.T. (eds) Chicester: Wiley, 403 lpp.
5. Gaile Z., Bartuševics J. (2012). Kukurūzas audzēšanas un izmantošana. Jelgava: LLU, 40 lpp.
6. Kunkulberga D., Ruža A. (2009). Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 55 lpp.
7. Newman R.K., Newman C.W. (2008). Barley for Food and Health. Science, Technology and Products. [s.l.]: Wiley&Sons, 223 p. Atrodama Augsnes un augu zinātņu institūtā.
8. Modern corn and soybean production. First edition (2000). Hoeft R.G., Nafziger E.D., Johnson R.R., Aldriht S.R. (eds.) USA: MCSP Publications, 353 p. Atrodama Augsnes un augu zinātņu institūtā.
9. The oat crop. Production and utilization (1995). Welch R.W. (ed.) [s.l.]: Chapman&Hall, 584 p.
10. Wheat: Science and Trade. First edition. (2009). Carver B.F. (ed.) [s.l.]: Wiley-Blackwell, 569 p. Atrodama Augsnes un augu zinātņu institūtā.
11. Агрономия (2001). Под редакцией В.Д. Мухи. Москва: Колос, 504 с. Atrodama lasītavā.

12. Зерновые культуры (2000). Шпаар Д. (ред.) Минск: ФУ Аинформ, 398 c. Atrodama Augsnes un augu zinātņu institūtā.

Weiterfuhrende Literatur

1. Freimanis P., Jurševskis L., Lauva J., Ruża A. (1980). Augkopības praktikums. Rīga: Zvaigzne, 327 lpp.

2. Jurševskis L. Holms I., Freimanis P. (1988). Augkopība. Rīga: Zvaigzne, 569 lpp. Atrodama bibliotēkā.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Zinātniskie žurnāli un rakstu krājumi, kas pieejami LLU FB abonētajās datu bāzēs, piemēram: Rural Sustainability Research (LLU Raksti), Agronomijas Vēstis, Agronomy Research, Žemdirbyste=Agriculture, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science, LF konferenču un semināru Rakstu krājumi utt. – atbilstoši tematikai.