Code du cours LauZ5118

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Date de l'approbation du cours28.11.2011

Auteur du cours

author

Juris Priekulis

Manuels

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Vides aizsardzības pasākumu ieviešana cūku intensīvās audzēšanas fermās. J.Priekuļa red. [Latvija : autoru kol.], 2006. 87 lpp.
3. Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. Rokasgrāmata. J.Priekuļa un V.Murikova red. [Latvija: Izdevējs nav norādīts, 200-?], 88 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Kūtsmēslu ieguve un apsaimniekošana. Latvijas valsts uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts). Rīga: LR Zemkopības ministrija. 2009. 52 lpp. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/1_standarts.pdf
2. Kūtsmēslu transportēšana un iestrādāšana augsnē. Latvijas valsts uzņēmuma tehniskie noteikumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija. 2009. 31 lpp. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/2_standarts.pdf

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Landtechnik: Fachzeitschrift fuer Agrartechnik und laendliches Bauen. -1969- Muenster Landwirtschaftsverlag -1969- ISSN 0023-8082.