Kurs-Code LauZ5118

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Bestätigt am (Datum)28.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Priekulis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Vides aizsardzības pasākumu ieviešana cūku intensīvās audzēšanas fermās. J.Priekuļa red. [Latvija : autoru kol.], 2006. 87 lpp.
3. Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. Rokasgrāmata. J.Priekuļa un V.Murikova red. [Latvija: Izdevējs nav norādīts, 200-?], 88 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kūtsmēslu ieguve un apsaimniekošana. Latvijas valsts uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts). Rīga: LR Zemkopības ministrija. 2009. 52 lpp. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/1_standarts.pdf
2. Kūtsmēslu transportēšana un iestrādāšana augsnē. Latvijas valsts uzņēmuma tehniskie noteikumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija. 2009. 31 lpp. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/2_standarts.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Landtechnik: Fachzeitschrift fuer Agrartechnik und laendliches Bauen. -1969- Muenster Landwirtschaftsverlag -1969- ISSN 0023-8082.