Course code LauZ5118

Credit points 2

Environment Protection in Animal Breeding

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures24

Number of hours for seminars and practical classes8

Date of course confirmation28.11.2011

Responsible UnitInstitute of Agricultural Machinery

Course developer

author Lauksaimniecības tehnikas institūts

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Course abstract

The aim of the study course is to present the environment protection requirements building new and/or using the existing animal breeding farms. The main attention will be paid to the analysis of documents, evaluation of the location of the farm, explanation of manure removal and utilization requirements.

Learning outcomes and their assessment

• Knowledge - on the environment protection requirements designing and exploiting animal breeding farms.
• Skills – to know the environment protection requirements related to animal origin product production enterprises as well as to ensure implementation of them in the corresponding enterprises.
• Competence – to acquire knowledge and skills that are necessary for an agricultural specialist concerned with modernization of production technology considering environment protection requirements.

Compulsory reading

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Vides aizsardzības pasākumu ieviešana cūku intensīvās audzēšanas fermās. J.Priekuļa red. [Latvija : autoru kol.], 2006. 87 lpp.
3. Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. Rokasgrāmata. J.Priekuļa un V.Murikova red. [Latvija: Izdevējs nav norādīts, 200-?], 88 lpp.

Further reading

1. Kūtsmēslu ieguve un apsaimniekošana. Latvijas valsts uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts). Rīga: LR Zemkopības ministrija. 2009. 52 lpp. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/1_standarts.pdf
2. Kūtsmēslu transportēšana un iestrādāšana augsnē. Latvijas valsts uzņēmuma tehniskie noteikumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija. 2009. 31 lpp. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/2_standarts.pdf

Periodicals and other sources

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Landtechnik: Fachzeitschrift fuer Agrartechnik und laendliches Bauen. -1969- Muenster Landwirtschaftsverlag -1969- ISSN 0023-8082.