Course code LauZ4260

Credit points 2

Technologies and Equipment

Total Hours in Course80

Date of course confirmation14.03.2017

Responsible UnitInstitute of Agricultural Machinery

Course developer

author Pārtikas tehnoloģijas katedra

Elīna Sturmoviča

Dr. sc. ing.

Course abstract

Selection of appropriate technological equipment for several food product production or raw materials processing, technological scheme calculation of resources. Develop the scheme of machinery and the graph of equipment use for production of selected product, to calculate processes and equipment parameters.

Learning outcomes and their assessment

After completing the course student will have:
• knowledge; food production technology and technological equipment;
• skills; introduction of innovative technologies, perform calculations for selecting appropriate food equipment units;
• competence; management of food enterprise, to argument selection of operational parameters of food production equipment, to explain the safety and exploitation requirements.

Compulsory reading

1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. Aut. kol. L. Dukaļska, R. Galoburda, E.Sturmoviča u. c. LLU, PTF. Jelgava, 2000. 524 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
3. Илюхин В.В., Тамбовцев И.М. Монтаж, наладка, диагностика, ремонт и сервис оборудования предприятий мясной промышленности. Москва: ГИОРД, 2005.

Further reading

1. Čekstere J. Mūsu maize: maizes cepšanas tradīcijas Latvijā. Rīga. Mc Ābols, 2004. 127 lpp.
2. Lasmane I. Piens un tā pārstrāde. Ozolnieki. LLKIAC, 2000. 93 lpp.