Code du cours LauZ4257

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre des travaux du laboratoire24

Date de l'approbation du cours14.02.2017

Auteur du cours

author

Juris Priekulis

Connaissances de base

Ķīmi1001,

Manuels

1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2013. 240 lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A.Jemeļjanova red. Sigulda: Jumi, 2001. 191 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija.Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
4. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība Latvijā. E. Matisāns, J. Uzuleņš u.c. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 211 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
3. Labas higiēnas prakses vadlīnijas gaļas produktu ražošanā [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/20/01/vadl_20.pdf

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls "Agro Tops" ISSN 1407-5164
2. "Saimnieks.LV" ISSN 1691-1598