Kurs-Code LauZ4257

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Bestätigt am (Datum)14.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Priekulis

Vorkenntnisse

Ķīmi1001,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2013. 240 lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A.Jemeļjanova red. Sigulda: Jumi, 2001. 191 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija.Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
4. Gaļas šķirnes liellopu nozares attīstība Latvijā. E. Matisāns, J. Uzuleņš u.c. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 211 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
3. Labas higiēnas prakses vadlīnijas gaļas produktu ražošanā [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/20/01/vadl_20.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls "Agro Tops" ISSN 1407-5164
2. "Saimnieks.LV" ISSN 1691-1598